Hjälpverksamhet

Två gånger om året kör vi ideella resor till ett behandlingshem för alkohol- och drogmissbrukare i Estland. Detta gör vi med volontärer från flera olika kyrkor i södra Sverige som skänker sin tid för att hjälpa till med byggnationer av fastigheter och bostadshus på området som heter ”Village of Hope”. Med oss på resan har vi också mat, kläder, byggmaterial, verktyg, leksaker, husgeråd och annat som människor skänkt till bättre behövande. Att få hjälpa andra människor som befinner sig på samhällets botten ser vi som en stor gåva och möjlighet.

Vad är Village of Hope?

Village of hope grundades år 2000 av biskop Märt Vähi och hans son Andrew Vähi. Det är en icke-statlig organisation som arbetar för att hjälpa de socialt mest utsatta och brottsbenägna grupperna i samhället, dvs. alkohol- och drogmissbrukare att återvända till ett normalt liv med hjälp av rehabilitering. Byggnation av infrastruktur och byggnader började 2003 i Laitse, vilket ligger ca 45 minuters resväg från Tallin. Byn ligger på mark som är skänkt av grundaren Märt Vähi, och som tidigare ägdes av Märt´s farfar. Från början fanns där inget annat än skog, men det har med hjälp av många frivilliga gåvor och ideellt arbete utvecklats till ett center med vägar, logement för programdeltagare, bostadshus, ett sågverk, en frivilligbrandkår med mera.

Från 2014 finns Village of Hope inte bara i skogarna utanför Laitse, utan har också etablerats i Keila och Järvakandi. Centret i Keila hjälper de personer som gått programmet att integreras i samhället genom att erbjuda boende och stöd under tiden de slussas ut i både arbetslivet och samhället.

Village of Hope
Små bostäder för killarna i programmet på Village of Hope

Under programmet leds deltagarna till att se anledningarna och konsekvenserna av deras beroende och de uppmanas att upprätta sina brutna relationer till familj och vänner. Deltagarna lär sig hur man arbetar med att hjälpa varandra, att stötta varandra och ge support på en daglig basis. De lär sig att respektera människorna och naturen runt omkring dem samt att ta hand om sig själva såväl som sina medmänniskor. Detta ger dem hopp för framtiden och förståelsen för att livet har en mening och ett syfte.

Det är viktigt för deltagarna att lära sig att ta ansvar för saker de har gjort, och om nödvändigt att fixa relationerna till myndigheterna.

Av alla dem som går färdigt programmet är det hela 69% som har fortsatt vara alkohol- och drogfria.

Village of Hope’s mål

  • Ge hopp till alkohol- och drogmissbrukare, men även till deras familjer och vänner.
  • Ge männen och kvinnorna support genom att skapa en familjär atmosfär och genom att ge ett föredömligt exempel till missbrukarna genom att undervisa arbetsmoral och familjevärderingar.
  • Utbilda nya ledare genom Ledarskapsprogrammet till att kunna hjälpa andra i behov.
  • Tjäna uppmuntrande som förebild för att etablera och bygga upp liknande verksamheter både i Estland och andra länder.

För att läsa mer om programmet och det som sker, vänligen besök deras hemsida: lootusekula.ee