Personaluthyrning

2009 registrerades företaget för F-skatt och vi har sedan dess bedrivit personaluthyrning inom bland annat bygg, entreprenad, service, driftsunderhåll, lagerarbete, snöröjning, sanering, vägarbete och persontransport med buss.

Persontransporter

Den bransch vi har längst erfarenhet av är bussbranschen där vi har hyrt ut oss till lokala bussbolag, men även som chaufförer med eller utan buss till privata sällskap, företag/föreningar eller kyrkor. På våra resor har vi varit i länder som Italien, Tyskland, Tjeckien, Frankrike, Österrike med flera. Vi har också kört många resor inom Sverige.

Vi har tre utbildade busschaufförer med certifikat för yrkeskompetens som krävs enligt nya EU-regler som började gälla 1 September 2015. De typer av busstransporter vi utfört är bland annat dagsutflykter med skolor och andra grupper, linje- och regiontrafik, skolresor, skolbuss, skidresor, beställningstrafik och katalogresor – både inrikes och utrikes och även pendelresor till Italien.

Godstransporter

Vi har också personal som är utbildad för godstransporter med C & CE-behörighet, och för transport av farligt gods s.k. ADR-transport.

Övriga branscher

Vi är även verksamma inom branscher så som entreprenad, bygg & driftsunderhåll. Där har vi fått testa flera olika arbetsuppgifter, som t.ex. arbete med betong, asfaltsläggning, snöröjning, underhåll av grönytor, bygg- och industristäd, platsgjutning av fallskyddsgummi till lekplatser, prefabricering av betongelement med mera.